Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä
EB HAIR OY
Mannerheimintie 19
Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
EB HAIR OY
INFO@EBHAIR.FI
+358 44 9793000

Rekisterin nimi
EB HAIR OY asiakas- ja viestintärekisteri

Käyttötarkoitus
EB HAIR OY käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.

1. Palvelun tarjoamiseen:
Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen
Tukipyynnöt ja asiakaspalvelu
Palveluvalintojen toteuttaminen
Väärinkäytösten ehkäisy
Tietoturvan toteuttaminen

2. Palvelun kehittäminen
Palvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen
Kyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset

3. Asiakasviestintä ja markkinointi
Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)
Rekisterin tietosisältö

EB HAIR OY on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. EB HAIR OY käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)

Säännönmukaiset tietolähteet
EB HAIR OY tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeiden yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
EB HAIR OY in rekisterissä olevia tietoja käytetään vain EB HAIR OY in asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä EB HAIR OY koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
EB HAIR OY voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkien EB HAIR OY kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.Evästeet
Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Facebook Pixeliä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa EB HAIR OY in hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: INFO@EBHAIR.FI
Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Tiedon korjaamisoikeus
Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan EB HAIR OY in hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: INFO@EBHAIR.FI. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi pyytää EB HAIR OY ia poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää EB HAIR OY ia käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: INFO@EBHAIR.FI. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.